Botiga Intercerdanya

CONDICIONS DE RESERVA DE MATERIAL, CLASSES I FORFETS

Reserva el teu material, les teves classes i el forfet on-line!

Heu de fer la reserva amb un mínim de 24 hores d’antel·lació.

La reserva del material per internet, la reserva de classes i la compra de forfets suposa l’acceptació de les condicions generals.  Viatges Tuiuiu (coneguda com Intercerdanya- Camp Base) es reserva el dret de realitzar alguna modificació si les circumstàncies ho requereixen.

RESERVA DE L’EQUIP DE LLOGUER

Tot el material proposat per llogar està descrit a la pàgina web.

El preu del material de lloguer dependrà de la categoria i dels dies de lloguer seguint les tarifes proposades a la web.

PROCES DE RESERVA

 • Seleccioni el material que necessiti
 • Seleccioni la durada del seu lloguer
 • Passi per la passarel·la de pagament
 • Rebrà un mail de confirmació

FORMA DE PAGAMENT

 • El pagament es realitza a Viatges Tuiuiu, mitjançant targeta bancària.
 • Stripe gestiona l’intercanvi segur de les dades.
 • Les despeses financeres relacionades amb pagaments fora del nostre territori (Espanya)  aniran a càrrec del client.

CONTRACTE DE LLOGUER

La reserva es considera efectiva quan s’ha realitzat el procés de cobrament per Viatges Tuiuiu, del total de la reserva del lloguer i la recepció per part del client d’un mail de confirmació que inclourà un número de reserva per entregar a la botiga o a la recepció del material.

DURACIÓ I RECOLLIDA DEL LLOGUER

 • Els equips d’esquí poden ser recollits el dia abans del principi del lloguer a partir de les 17h00 i serà retornat al final del últim dia del lloguer.
 • Serà necessari l’escaneig del DNI del titular de la reserva. En cas d’entrega a domicili es realitzarà una foto del DNI.
 • El client té tota la responsabilitat del material llogat, des de l’inici fins al seu retorn.

CONDICIÓ D’ÚS DELS EQUIPS

L’ús del material és personal i intransferible. L’arrendatari  està obligat a utilitzar, mantenir i retornar-lo en el mateix estat.  L’arrendatari reconeix que ha revisat el material i que està en bon estat. El mal ús del material tindrà una sanció equivalent al cost de la reparació. L’entrega d’un equip diferent al seu comportarà el pagament de la totalitat de l’equip nou. Queda totalment prohibit al arrendatari modificar la posició de les fixacions.

ASSEGURANÇA DE ROBATORI

El client té la possibilitat de subscriure una assegurança contra robatori del material llogat. El cost d’aquesta assegurança es determina en base a la categoria del material reservat i la durada. En cas de robatori, el client ha de portar el resguard de la denúncia davant d’una autoritat competent (policia, gendarmeria,..).

CANCEL·LACIONS DEL LLOGUER

En cas de cancel·lació:

 • es podrà realitzar dos dies abans de la recollida retornant la totalitat de l’import pagat.
 • Si es cancel·la un dia abans es cobrarà el 50% de l’import total de la reserva
 • En cas de no presentació es cobrarà el 100% de l’import.
 • En cas de malaltia (inclòs Covid-19) abans de l’arribada del client, es retornarà el 100% de l’import. Caldrà presentar un certificat mèdic.
 • En cas de força major (malaltia, accident,…) durant el període de lloguer superior a un dia, es retornarà la part proporcional no utilitzada. S’haurà de presentar un certificat mèdic.
 • En cas de devolució de diners: Tots els imports a devolucionar es retornaran a la mateixa targeta bancària utilitzada per fer la reserva.

 

RESERVA DE CLASSES D’ESQUÍ

Tota l’oferta de classes particulars i col·lectives estan descrites a la pàgina web.

El preu de les classes contractades dependrà de la tipologia de classes, del nombre de gent i del nombre d’hores  seguint les tarifes proposades a la web.

PROCES DE RESERVA

 • Seleccioni l’estació
 • Seleccioni la classe que necessiti
 • Seleccioni la durada de la seva classe
 • Passi per la passarel·la de pagament
 • Rebrà un mail de confirmació

FORMA DE PAGAMENT

 • El pagament es realitza a Viatges Tuiuiu, mitjançant targeta bancària.
 • Stripe gestiona l’intercanvi segur de les dades.
 • Les despeses financeres relacionades amb pagaments fora del nostre territori (España) aniran a càrrec del client.

CONTRACTE DE SERVEIS DE CLASSE

 • La reserva es considera efectiva quan s’ha realitzat el procés de cobrament per Viatges Tuiuiu, del total de la reserva de les classes i la recepció per part del client d’un mail de confirmació que inclourà un número de reserva per entregar a la botiga o al punt de trobada de les classes.

DURACIÓ DE LES CLASSES

 • Les classes començaran i acabaran a l’hora contractada. Es dona un marge de 5 minuts per a possibles retards. Aquests seran recuperats si és responsabilitat del monitor.
 • El punt de trobada de les classes està establert en cada estació. En el full d confirmació de la reserva s’identificarà el punt de trobada.
 • El client té la obligació de fer cas a les directrius que dicta el monitor i el responsable d’estació, des de l’inici fins al final de la classe. En cas de no complir amb les directrius es pot cancel·lar la classe.
 • Serà Viatges Tuiuiu qui assignarà el monitor.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENT EN PISTES

Viatges Tuiuiu disposa de l’assegurança d’accidents en pistes pels seus alumnes. Aquesta només és vàlida durant el període de classes. Un cop acabada la classe és responsabilitat de l’alumne qualsevol accident que es pugui produir.

 

CANCEL·LACIONS DE LA RESERVA DE CLASSES:

En cas de cancel·lació:

 • es podrà realitzar dos dies abans de la realització de classes retornant la totalitat de l’import pagat.
 • Si es cancel·la un dia abans es cobrarà el 50% de l’import total de la reserva.
 • En cas de no presentació es cobrarà el 100% de l’import.
 • En cas de malaltia (inclòs Covid-19) abans de l’arribada del client, es retornarà el 100% de l’import. Caldrà presentar un certificat mèdic.
 • En cas de força major (malaltia, accident,…) durant el període de classe, es retornarà la part proporcional no utilitzada. S’haurà de presentar un certificat mèdic.
 • Tots els imports a devolucionar es retornaran a la mateixa targeta bancària utilitzada per fer la reserva.

 

COMPRA DE FORFETS ON-LINE

Tots els forfets disponibles estan descrits a la pàgina web.

El preu del forfet dependrà de l’estació escollida i de l’assegurança seguint les tarifes proposades a la web.

En cap cas Viatges Tuiuiu oferirà preus promocionals o descomptes de forfets d’esquí. Aquestes promocions les ofereixen només les pròpies estacions.

Els forfets comprats a Viatges Tuiuiu es poden utilitzar el dia que el client desitgi. No porten data i s’activen en el moment de pas per les instal·lacions. Recordem que únicament s’ha de portar el forfet que utilitzareu per aquell dia, ja que si porteu més d’un forfet s’activarien tots en el moment que es passi per la màquina de detecció.

En cap cas Viatge Tuiuiu es fa responsable del tancament d’una estació, essent el propi client el que s’informarà de l’estat de l’estació.

Les assegurances que inclouen els forfets són de la pròpia de l’estació d’esquí. Llegir en la seva pròpia web les seves condicions.

La recollida del forfet es farà a la nostra botiga de Llívia. Si es reserva conjuntament amb el servei de lloguer de material i es selecciona l’opció d’entrega a domicili, aquests també es poden entregar en mà.

PROCES DE RESERVA

 • Seleccioni el forfet que necessiti
 • Seleccioni les unitats
 • Passi per la passarel·la de pagament
 • Rebrà un mail de confirmació

FORMA DE PAGAMENT

 • El pagament es realitza a Viatges Tuiuiu, mitjançant targeta bancària.
 • Stripe gestiona l’intercanvi segur de les dades.
 • Les despeses financeres relacionades amb pagaments fora del nostre territori aniran a càrrec del client.

CONTRACTE COMPRA DE FORFET

 • La compra es considera efectiva quan s’ha realitzat el procés de cobrament per Viatges Tuiuiu, del total de la reserva i la recepció per part del client d’un mail de confirmació que inclourà un número de reserva per entregar a la botiga.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals registrades a la web només seran utilitzats per identificar la reserva i la preparació del material. Aquesta informació també podrà ser utilitzada per fins comercials menys si ens envien un mail denegant l’ús de les dades.

VIATGES TUIUIU no podrà ser considerat responsable de danys que en resultin de la informació continguda a la pàgina web.